11/28/2015

PRANATACARAAssalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahilladzi akhallannikah wa kharramashshifah, Washsholatu Wassalamu ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washohbihi ajma’in, amma Ba’du.
Langkung rumiyin kito tansah muji syukur dhumateng Alloh SWT ingkang sampun maringi kenikmatan sehinggo wonten siang meniko kito saget kempal wonten acara walimatul ‘urusy ingkang mugi-mugi ndadosaken berkah dumateng kito sedoyo umumipun lan berkah dumateng penganten kekaleh khususipun.


Engkang tuhu kinabekten poro sepuh lan pinisepuh. Dhumateng poro alim ulama’ khususipun Simbah Kyai Haji Tolchah ingkang tansah kulo ta’dzimi. Penganten sarimbit soho pengombyong saking dusun Dompelan ingkang kawulo hormati. Sedoyo tamu undangan, poro pilenggah ingkang kawulo hormati.


Sholawat lan salam kito aturaken dhumateng Nabi Muhammad SAW ingkang kito tenggo-tenggo Syafa’atipun wonten yaumul qiyamah mbenjang.
Hadirin ingkang kawulo hormati,Kawulo wonten mriki bade ndereakaen runtuting adicoro ingkang sampun karancang, inggih meniko;
  • Titilaksono ingkang sepisan, Pambuko
  • kalajengaken engkang urut kalih, waosan ayat suci al-Qur’an
  • Wondene adicoro ingkang ongko, tigo atur pambagyoharjo
  • Adicoro urut ongko sekawan, atur pasrah penganten putri
  • Wondene adicoro ongko gangsal, atur penampining pinanganten putri
  • Adicoro ingkang ongko enem, sabdo tomo soho do’aipun
  • Adicoro ingkang urut pitu, penutup

Mekaten anggen kula matur,mbok bilih wonten klentha-klenthunipun kula nyuwun agunging samodra pangaksami
Wassalammu’alaikum wr. wb.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar